close
تبلیغات در اینترنت
تتمه تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟

تذکر خطاهای ذهنی فلسفه و عرفان به روش عقل، تفکیک و مناظره

تتمه تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟   برخی دوستان مثل ثقلین مطالبی را در رابطه با تفکیک مطرح کرده است لازم است بعد از نقل آن مطالب تذکراتی را ارایه دهیم.   عین کلمات ثقلین چنین است: "مطالب مبهمی قبلا بیان شده است که چندان بکار ما نمی آید و روشنگر و موشکافانه به این بحث نپرداخته شده است تا از اعتقاد شما اطلاع کامل یابیم.به هرحال بفرمایید. مغالطات یا به تعبیر شما که خیلی بدان علاقه دارید!! خطاهای ذهنی بسیاری در پاسخ شما وجود داشت که بیان خواهد شد. اولا به نظر حقیر بجای آنکه از آن ابتدا بحث را…

banner
جستجوگر پیشرفتهتتمه تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟

 

برخی دوستان مثل ثقلین مطالبی را در رابطه با تفکیک مطرح کرده است لازم است بعد از نقل آن مطالب تذکراتی را ارایه دهیم.

 

عین کلمات ثقلین چنین است:

"مطالب مبهمی قبلا بیان شده است که چندان بکار ما نمی آید و روشنگر و موشکافانه به این بحث نپرداخته شده است تا از اعتقاد شما اطلاع کامل یابیم.به هرحال بفرمایید.

مغالطات یا به تعبیر شما که خیلی بدان علاقه دارید!! خطاهای ذهنی بسیاری در پاسخ شما وجود داشت که بیان خواهد شد.

اولا به نظر حقیر بجای آنکه از آن ابتدا بحث را با تمثیل و قیاس آغاز کنیم که چندان مناسب نیست ابتدا بهتر بود بحث برهانی و علمی می فرمودید و سپس جهت تکمیل و فهم بهتر قیاس می کردید.

ثانیا بهتر بود به اصطلاح مکتب تفکیک را با مکاتبی که تقریبا موضوع مشترکی دارند مانند مکتب مشا و اشراق یا متعالیه مقایسه می کردید.اصول، قواعد استنباط احکام شرعی است، تفکیک در مباحث اعتقادی و معارف نظریه پردازی می کند.بهتر بود قیاس بهتری می کردید.این کمی ناجور است.

مثلا مشاییان یک نتایج روش شناسی و مبادی مشخصی دارند همین طور اشراقیان و صدرائیان.گرچه ممکن است اختلاف نظرات جزیی داشته باشند لکن این اختلافات به وحدت آنها خدشه ای وارد نمی کند نافی مکتب بودنشان نیست یک دستگاه فکری مشخص است.

مثلا خود حقیر اساتید بزرگوار مصباح و فیاضی را که نقاط مشترک بسیاری نیز با حکمت صدرایی دارند را نمی توانم صدرایی قلمداد کنم.گرچه تقریبا روش شناسی شان مشترک است.

ثالثا ما باید ببینیم تعریفمان از یک مکتب چیست؟یک چیز چه شاخصه هایی باید داشته باشد که بر آن مکتب اطلاق کرد؟

از نظر ما بر چیزی در صورتی مکتب اطلاق می شود که مبادی ، روش شناسی و نتایج مشخصی داشته باشد.

آیا تفکیکیان روش شناسی مشخصی دارند؟

جایگاه استدلال علمی و عقل از نگاه آنها چگونه است؟

چون میرزا مهدی می گوید مبدع آن شیطان بوده و امثال مرحوم تهرانی و زرآبادی و...نظر متفاوتی دارند پس این قدرت علمی و اجتهادی است؟

اینها در اصل موضوع اختلاف دارند.

وقتی روش شناسی و نتایج مشخصی نمی توان متصور شد این چه مکتبی است؟

نصیری و میلانی نیز وحدت وجود و معاد صدرایی و..را قبول ندارند.یعنی از جهت

سلبی با تمام تفکیکیان یکسان هستند.

اما از جهت اثباتی آن قدر اختلاف زیاد می شود که حتی بنابر اعتراف خودشان ، خود را تفکیکی هم نمی دانند!!منبع که نمی خواهید.

اگر بنابر تاویل شما باشد در اکثر مکاتب و ادیان مثلا شرک نکوهیده است پس از جهت سلبی وحدت دارند ولی در جهات اثباتی صدوهشتاد درجه اختلاف می بینیم آیا صرفا بر اساس جهت سلبی می توان همه را یک مکتب دانست؟!

بعد بگوییم این اختلافات به سبب روش اجتهادانه است!!

آقاجان این تاویل و توجیهات چیست؟!!

شما یک قیاسی میان روش میرزا و مرحوم زرآبادی کنی فکر کنم بد نباشد.

حالا باز آسانگیری می کنیم و می گوییم اختلاف بین افراد است.بدبختی آنجاست که هر فرد هم یک مشی شخص و ثبات نظر ندارد.همین مرحوم میرزا.از آن ابتدایی که آمد با اواخرش چقدر نظراتش تفاوت کرد؟

اولش متاثر از عرفاست ولی هرچه می رود جلو مبانی تفاوت می کند.

میرزا نوشتجات بسیاری داشته است فکر کردید پس چرا تنها چند جلد کتاب منتشر شده و به هیچ کس اجازه دسترسی به یادداشت های وی را نمی دهند؟

دلیل اینها چیست؟شما بفرمایید حقیر استفاده کنم.

قصد ما هم فهم است نه جنگ از نوع زرگری و تهمت و جوسازی و...

شما بارها ما را متهم می سازید که سلاحمان چماق تجهیل است.

با این که ادعایی غلط است کاری نداریم.

اما شما که متعرض هستید چه معنی دارد مدام بگویید وکیلی هیچ از تفکیک نمی داند و حقیر اسیر مشهورات شدم و ضعف اطلاع دارم و از این قبیل مسائل.می توانید نقد کنید بجای این حرفها ما هم استقبال می کنیم.

به هرحال ما تفکیک را یک مکتب نمی دانیم.

روش شناسی و مبادی و نتایج مشخصی ندارد.

صرف وحدت از جهت سلبی دال بر مکتب بودن نیست.

اختلافات آن قدر بنیادین و عمیق است که از اجتهاد و...گذشته است.

قیاس شما چندان به دلایل مذکور چندان مناسب نبود.

همچنین اختلافات در تفکیک از بین افراد به خود فرد می رسد.

به هرحال منتظر پاسخ برهانی شما هستیم."

 

تذکرات:

1-بحث در مورد تفکیک یک بحث علمی کاملا منطقی برهان‌پذیر نیست که بتوان با ترازوی برهان عیارسنجی شود لذا این گونه بحث‌ها نیاز به صرف عمر طولانی برای فهم مراد گوینده دارد و نباید انتظار داشت کسانی که با یک سبک آشنایی ندارند به همین راحتی با چند تعریف و جملات زیبا به مراد گوینده دست یابند.

2-هر کسی وارد بحثی می‌شود باید حداقل‌های لازم برای ورود به بحث را داشته باشد کسی که در مورد تفکیک آشنایی مختصری داشته باشد مطالب ارایه شده ما برایش مفهوم خواهد بود (هر چند آن‌ها را قبول نداشته باشد) ولی کسی که مقدمات لازم را نداشته باشد باید از قدم‌های اولیه شروع کرده و حداقل‌ها را برایش توضیح داد و البته این کار را آموزش می‌نامند که باید در کلاس‌های درس انجام پذیرد نه در میانه بحث علمی.

3-مکتب معانی متفاوتی دارد؛ اگر مکتب به معنای مورد نظر شما را بپذیریم که مکتب باید مبادی ، روش شناسی و نتایج مشخصی داشته باشد باز هم مکتب تفکیک مکتب نامیده می‌شود (برخلاف نظر آقای وکیلی که همیشه سعی کرده است با تحریف معانی به آنچه خود خواسته است برسد) زیرا مکتب تفکیک همان مکتب اهل بیت و مکتب فقهاء امامیه است که مبادی روشن و روش متقن و نتایج واضح دارد. تفکیکیان تنها و تنها تاکید و تاکید و تاکید بر یک نکته را سر لوحه کار خود قرار داده‌اند که مطالب غیر دینی مثل فلسفه و عرفان را از معارف وحیانی جدا کنید. این تاکید باعث نمی‌شود که مکتب جدیدی تاسیس شده باشد بلکه همان روش فقهای امامیه که در حال فراموشی و نابودی بود احیاء می‌شود.

در نتیجه روش تفکیکیان همان روش فقهای امامیه است و عقل در نگاه تفکیکی همان معنایی از عقل است که دین معرفی کرده است (نه تفکر؛ که فلاسفه فرق بین عقل و تفکر را هنوز هم درنیافته‌اند) تفکر و عقل هر دو در دین ارزش دارند ولی این دو به یک معنا نیستند.

4-ثقلین جان شما چیزی شنیده‌ای ولی تحقیق نکرده تکرارش کرده‌ای؛ میرزا مهدی قیاس را برنمی‌تابد نه برهان و استدلال را؛ میرزا قیاس شکل اول را برهان به معنای منطقی آن نمی‌داند و...

بحث در مورد میرزا و عقاید او کار هر کسی نیست که از راه نرسیده او را متهم کند برای نفی هر سخن اول باید آن سخن را فهمید و بعد نقد کرد برای نقد میرزا باید به تمام یا لااقل اکثر کتب او مراجعه کرد سپس داوری کرد. ما هرگز از میرزا دفاع نکرده و نخواهیم کرد ولی آنچه ما از ایشان دیده‌ایم آن چیزی نیست که ناآشنایان با میرزا مطرح می‌کنند. مطالبی که به ایشان نسبت داده می‌شود به وضوح روشن است که ناشی از عجله در نقد است و به تعبیر دیگر برای فهم میرزا گام برداشته نشده است بلکه فقط برای کوبیدن میرزا به کتاب‌هایش نظری انداخته شده است. بحث در مورد میرزا نیاز به وقت و ... فراوانی دارد و به جای خود واگذار می‌شود.

5-آقایان نصیری و میلانی از اول هم خود را تفکیکی نمی‌دانستند تا بعد نافی آن شوند درست است که مدافعان فلسفه و عرفان این دو را به عنوان تفکیکی وارد میدان کردند ولی ما ندیده‌ایم این دو خود را تفکیکی معرفی کرده‌ باشند. بخصوص آقای میلانی با صراحت در نقد تفکیک مطلب می‌نویسد. البته ایشان هم همانند اکثریت قوم اسیر مشهورات زمانه شده است و تعریف عمومی از تفکیک را پذیرفته است ولی اگر ایشان و دیگران در کلمات آقایان فلاطوری و حکیمی که مبدع مکتب تفکیک لقب گرفته‌اند و همچنین کلمات استاد سیدان دقت کامل می‌کردند مرتکب چنین خطای بزرگی نمی‌شدند.

6-کتاب‌های میرزا برای محققان در دسترس است چنانچه آقای ارشادی‌نیا برای نوشتن پایان نامه‌اش و رد تفکیک مشکلی نداشت. اگر کسانی از تفکیکیان کتاب‌های میرزا را چاپ نمی‌کنند به خاطر سفارشی است که خود میرزا کرده است و علت جالب آن را هم ذکر کرده است. اگر اهل تحقیق بودید حتما آن را خواهید یافت.

7-اکثر اشکال‌های شما به تفکیک اشکال اعم است و شامل تفکیک و غیر تفکیک و فقهاء و فلاسفه و عرفا و... می‌شود هر جوابی دادید ما هم دقیقا همان جواب را به شما می‌دهیم. در واقع جواب سوال شما، پیش خودتان حاضر است و نیازی به پرسش نداشت و تنها کمی تفکر لازم داشت تا جواب خود را بیابید.

 

فعلا به همین اندازه اکتفا می‌شود تا خداوند چه بخواهد.:: امتیاز: نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 10

:: بازدید : 280
:: ارسال شده در: تفکیک ,
:: مطالب مرتبط: میرزا مهدی اصفهانی و تفکیک , تفکیک عقل از نقل یا تفکیک فلسفه از نقل!؟ , جریان تفکیک یا مکتب تفکیک!؟ , تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟ , مناظره یا پز مناظره!؟ ,
:: برچسب‌ها: تفکیک , تفکیکی ,
نویسنده
نویسنده : کریم حکیمی فرد
تاریخ : [جمعه 22 شهريور 1392 ] [ 1:29]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط یه بنده خدا در تاریخ 1393/6/1 و 13:11 دقیقه ارسال شده است

با سلام
ببخشید من دانش زیادی مانند شما ندارم و ادعایی هم ندارم. اما تشابهات زیادی مو به مو در بحث مکتب تفکیک با اموزه های انجمن حجتیه می بینم. امیدوارم تقیه نکرده باشید شکلک
پاسخ : دوست عزیزم سلام علیکم
آیا شما می خواهید از تشابهات زیاد نتیجه خاصی بگیرید ؟؟؟؟
آیا تابحال به این نکته توجه کرده اید که تمام مکاتب دنیا -اعم از حق و باطل بودنشان- وجوه مشترک زیادی با هم دارند؟
آیا توجه کرده اید که هرگز تشابه زیاد دلیل حکم واحد نمی تواند باشد؟
آیا می دانید تمام فرق مسلمین تشابهات زیادی با هم دارند؟ آیا توجه کرده اید فرق شیعی تشابهات زیادی مو به مو با هم دارند؟
ولی آیا توجه کرده اید چه چیزی باعث فرق بین آن گروه ها می شود؟
مسلما انسان محقق دنیال فرق بین متشابهات می گردد و اجازه نمی دهد متشابهات او را گول بزند.
امیدوارم توانسته باشم مرادم را به خوبی منتقل کرده باشم.
موفق و موید باشید


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
عارف و صوفی چه می گویند؟ تاریخ : شنبه 16 فروردین 1393
آقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش دوم بحث علمی تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1392
آقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش اول حواشی تاریخ : جمعه 26 مهر 1392
وحدت وجود در نگاه آقای امینی!؟ تاریخ : سه شنبه 09 مهر 1392
‏ وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 5 تاریخ : دوشنبه 08 مهر 1392
‏ وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 4 تاریخ : یکشنبه 07 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 3 تاریخ : شنبه 06 مهر 1392
‏وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 2 تاریخ : پنجشنبه 04 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 1 تاریخ : چهارشنبه 03 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 0 تاریخ : چهارشنبه 03 مهر 1392
میرزا مهدی اصفهانی و تفکیک تاریخ : شنبه 30 شهریور 1392
تفکیک عقل از نقل یا تفکیک فلسفه از نقل!؟ تاریخ : پنجشنبه 28 شهریور 1392
جریان تفکیک یا مکتب تفکیک!؟ تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392
میلاد امام رضا(ع) مبارک تاریخ : دوشنبه 25 شهریور 1392
تتمه تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟ تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟ تاریخ : پنجشنبه 21 شهریور 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 1– مقدمه تاریخ : چهارشنبه 20 شهریور 1392
مناظره یا مشاجره!؟ تاریخ : یکشنبه 10 شهریور 1392
اطلاعیه تاریخ : سه شنبه 05 شهریور 1392
پاسخ به شروط آقای امینی برای مناظره تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392
اعلام مناظره چرا مخفیانه!؟ تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392
اعلام مناظره وبلاگ amini142.parsiblog.com تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392
مناظره یا پز مناظره!؟ تاریخ : یکشنبه 20 مرداد 1392
خطاهای ذهنی نوشتار -معنای سنخیت در فلسفه-آقای وکیلی تاریخ : دوشنبه 14 اسفند 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند-آقای وکیلی)-بخش چهارم و پایانی تاریخ : پنجشنبه 03 اسفند 1391
حذف نظرات نوشتارهای آقای وکیلی تاریخ : چهارشنبه 02 اسفند 1391
خطاهای ذهنی استاد فیاضی تاریخ : سه شنبه 01 اسفند 1391
خلاصه ای از (تعارض قاعده ضرورت علی با اختیار) تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 1391
هشدار به سایت فارس نیوز و مشرق نیوز تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار(تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش سوم تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
تذکری کوتاه به آقای رمضانی تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش دوم تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
خطای ذهنی (ریشه‌های مکتب تفکیک از زبان غرویان) و کتاب (جدال با مدعی) آقای غفاری تاریخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند- تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی) - بخش اول تاریخ : سه شنبه 10 بهمن 1391
تفکیک اندیشه از نوشتار تاریخ : شنبه 07 بهمن 1391
تفکیک مطالب علمی از حاشیه‌ها تاریخ : شنبه 07 بهمن 1391
نقدی بر وبلاگ خطاهای ذهنی تاریخ : چهارشنبه 04 بهمن 1391
سخنی با مخالفان فلسفه و عرفان تاریخ : یکشنبه 01 بهمن 1391
آیا شناخت خداوند ملازم با سنخیت است؟ تاریخ : یکشنبه 24 دی 1391
تذکراتی کوتاه درباره هدف وبلاگ خطاهای ذهنی تاریخ : شنبه 23 دی 1391
معانی محال تاریخ : پنجشنبه 21 دی 1391
انواع نقد تاریخ : چهارشنبه 20 دی 1391
سراب فلسفه تاریخ : چهارشنبه 20 دی 1391
تشبیه خداوند در اصالت وجود تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391
خطای ذهنی اشتراک لفظی عرفان تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391
مجبور به مجبوریت انسان در فلسفه و عرفان تاریخ : دوشنبه 18 دی 1391
فرق بین فلاسفه و گزاره های فلسفی تاریخ : یکشنبه 17 دی 1391
مخالفت گزاره های فلسفی با متون دینی تاریخ : شنبه 16 دی 1391
خلط بین یقین منطقی و یقین روانی تاریخ : جمعه 15 دی 1391
نقد مغرضانه تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 55
کل نظرات کل نظرات : 1
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 3

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید کلی بازدید کلی : 33,027

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.227.31.145
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir