close
تبلیغات در اینترنت
خطای ذهنی (ریشه‌های مکتب تفکیک از زبان غرویان) و کتاب (جدال با مدعی) آقای غفاری

تذکر خطاهای ذهنی فلسفه و عرفان به روش عقل، تفکیک و مناظره

خطای ذهنی مشترک نوشتار "ریشه‌های مکتب تفکیک از زبان غرویان" و کتاب "جدال با مدعی" به قلم آقای حسین غفاری   نوشتار "ریشه‌های مکتب تفکیک از زبان غرویان" به آدرس  www.mashreghnews.ir/fa/news/177056    چندی پیش منتشر شده بود. این نوشتار هم همانند اغلب نوشتارهای مدافعان فلسفه و عرفان مبتنی بر خطای ذهنی است اما این نوشتار یک امتیاز نسبت به بقیه نوشتارها دارد و آن این است که کل نوشتار مبتنی بر خطای ذهنی است و آن هم نه خطای ذهنی پیچیده‌ای که با بحث‌های علمی و موشکافانه…

banner
جستجوگر پیشرفته



خطای ذهنی مشترک نوشتار

"ریشه‌های مکتب تفکیک از زبان غرویان"

و کتاب

"جدال با مدعی"

به قلم

آقای حسین غفاری

 

نوشتار "ریشه‌های مکتب تفکیک از زبان غرویان" به آدرس

 www.mashreghnews.ir/fa/news/177056  

 چندی پیش منتشر شده بود.

این نوشتار هم همانند اغلب نوشتارهای مدافعان فلسفه و عرفان مبتنی بر خطای ذهنی است اما این نوشتار یک امتیاز نسبت به بقیه نوشتارها دارد و آن این است که کل نوشتار مبتنی بر خطای ذهنی است و آن هم نه خطای ذهنی پیچیده‌ای که با بحث‌های علمی و موشکافانه روشن شود بلکه خطای ذهنی بسیار آشکار و پیش پا افتاده‌ای به نام خلط فلسفه و تعقل.

 

خطاهای ذهنی:

به این کلام آقای غرویان دقت شود:

"... می توانیم مکتب تفکیک را نوعی گرایش بدانیم که شبیه گرایشات مذهبی و کلامی گذشته است، مثلا گرایش اهل حدیث، گرایش اخباری گری، گرایش ظاهریه و گرایش اشعری گری؛ که  در واقع اینها نوعی مشابه های مکتب تفکیک هستند..."

توجه: آیا مدعی استادی فلسفه که همیشه غرور علمی در کلماتش موج می‌زند وقتش نرسیده است که سری به کتب پیش پا افتاده و در دسترس همگان اهل تفکیک بزند و در نسبت‌هایی که به دیگران می‌دهد تقوای الهی را مراعات نماید؟ آیا مدعی استادی علوم عقلی، هنوز که هنوز است نتوانسته است فرق بین اخباریگری و اخبارگرایی را تشخیص دهد؟

به کلام دیگر استاد فلسفه دقت شود:

"... عمده محور مشترک در این گرایشها این است که استفاده از عقل را در معارف دینی و در تفسیر آیات قرآن و تفسیر احادیث و اخبار رد می کنند و بهایی به تحلیلهای عقلی نمی دهند و بیشتر توجه شان به ظواهر الفاظ و کلمات قرآن و حدیث است و به همین حد اکتفا می کنند و در واقع تحلیل و موشکافی عقلانی در کتاب و سنت را حرام و ممنوع می دانند ..."

توجه: آیا مدعی استادی فلسفه و تعقل هنوز که هنوز است نتوانسته است فرق بین تعقل و فلسفه را ادراک کند؟

 

تقاضای عاجزانه از مدعیان و مدافعان فلسفه و عرفان:

با کمال تواضع و عاجزانه از مدعیان و مدافعان فلسفه و عرفان درخواست می‌کنم یک نگاه کوتاه به نوشتار "چرا مخالفان فلسفه و عرفان، نافی تعقل جا زده می شوند!!؟" داشته باشند تا متوجه خطاهای ذهنی خود شده و آن را اصلاح کنند و این همه در خطاهای ذهنی خود غرق نباشند.

توجه: از کلمات آقای غرویان واضح است که دلخوشی از مخالفان فلسفه و عرفان بخصوص اهل تفکیک ندارد. علت این امر هر چه باشد در هیچ حالتی مجوز این امر نمی‌شود که در گفتار خود تفکر صحیح را مراعات نکند. کسی که چنین می‌گوید:

"... هر کدامی به نحوی همان تفکر را مطرح کردند که اکنون از آنها آقای سیدان در مشهد و محمدرضا حکیمی در تهران هستند ..."

اقتضای چنین حرفی این است که حداقل آشنایی کوتاهی با نوشتارهای اهل تفکیک بخصوص در بحث مورد ادعا داشته باشد.

سوال: آقای غرویان تا چه حد با نوشتارهای اهل تفکیک آشناست؟ آقای غرویان؛ انصافا تا چه حد به نوشتارهای اهل تفکیک مراجعه داشته‌اید؟ آیا این روش علمی است که بدون مختصر مراجعه‌ای و فقط مبتنی بر احساسات در مورد دیگران اظهار نظر شود؟

آقای غرویان؛ آیا این کلام

"... اینها را ناشی از جهل و عدم معرفت می بینم. یعنی فکر می کنم این یک غرض ورزی با دانش ورزی و علم ورزی است ..."

ناشی ازغرض‌ورزی یا غرور علمی بی‌مورد نیست؟

در این کلام دقت شود:

"... چون از اول تصمیم گرفتند که فلسفه و عرفان را بکوبند لذا درسش را نخواندند و این هم به نظر ما روش درستی نیست. یعنی باید اول فلسفه و عرفان را خواند و از استاد فرا گرفت و به مراد حقیقی فیلسوفان و عارفان برسد بعد آنها را نقد و بررسی کند ..."

سوال: آیا مخالفان فلسفه و عرفان واقعا بدون درس خواندن به نقد و بررسی می‌پردازند؟

تذکر: تعارض آشکار گزاره‌های فلسفی با متون دینی بر هیچ اندیشمند واقعی پوشیده نیست و نیازمند بازنگری است ولی کو گوش شنوایی که توان اصلاح اندیشه‌های نادرست فلسفی را داشته باشد؟

توجه: با تبلیغات وسیعی که از فلسفه و عرفان به عنوان علوم عقلی و ... می‌شد عمر چندین ساله‌ای را برای یافتن حقایق عالم هستی صرف کردیم در طی دروس از اساتید مطرح فلسفه اشکالاتی طرح می‌شد که جواب برهانی نداشت و تنها جواب به اشکالات دقیق عقلی، توصیه به صرف عمر در این راه بود.

سوال: آقای غرویان؛ آیا توصیه به صرف عمر در راهی که برخلاف ادعای اولیه، شما را قدم به قدم با برهان جلو نمی‌برد توصیه‌ای قابل قبول است؟ آقای غرویان؛ فلسفه و عرفانی که شما را با تناقضاتی آشکار مواجه می‌کند و جوابی برهانی ارایه نمی‌دهد شایسته صرف عمر است؟

آقای غرویان؛ شما که می‌گویید:

"... تفکیکی مصطلح کسی است که اصلا بهایی به عقل و استدلال عقلی و فلسفه و عرفان نمی دهد ..."

آیا می‌دانید که به خطای ذهنی بسیار بزرگی مبتلا هستید که نیازمند اصلاح است؟ آیا می‌دانید که عقل و استدلال عقلی همان فلسفه نیست و عقل و تعقل  اعم از فلسفه و غیر فلسفه است و نفی فلسفه تحت هیچ شرایطی به معنای نفی عقل و استدلال عقلی نیست؟ آیا می‌دانید که اهل تفکیک به شدت مدافع تعقل هستند تا جایی که برخی نه تنها ظواهر بلکه حتی نصوص دینی را در تعارض با عقل توجیه می‌کنند؟ آیا می‌دانید که عدم پذیرش برخی گزاره‌های مهم فلسفی به عنوان عقل به معنای عدم قبول عقل و تعقل نیست؟ و آیا می‌دانید که عدم پذیرش برخی گزاره‌های مهم فلسفی دقیقا به معنای بها دادن صد در صد به عقل و استدلال عقلی است؟ آیا تصور شده است که هر کس فلسفه را قبول نکند یعنی بهایی به عقل و استدلال عقلی نمی‌دهد؟ خطای این تصور این است که گزاره‌های فلسفی را تعقل فرض کرده است در حالی که مخالف فلسفه و عرفان بر اساس تعقل صحیح در صدد نشان دادن این است که مهم‌ترین گزاره‌های فلسفی ناشی از دور شدن از تعقل صحیح و ورود در وادی غیر برهان است و ...

آقای غرویان؛ برای خالی نبودن عریضه به ضمیمه کتاب "نقدی بر کتاب صراط مستقیم"مراجعه کنید تا تعارض قاعده فلسفی "ضرورت علی و معلولی"با اختیار انسان- که پایه دین بر آن است - را مطالعه کرده و جواب برهانی ارایه نمایید. البته توصیه اکید بر این است که توصیه به درس و ... را فراموش کنید که به لطف الهی به حد کافی پیش اساتید بنام فلسفه درس خوانده‌ایم و همین اشکال را برای آن‌ها هم طرح کرده‌ایم ولی بهانه همیشگی فرصت کم و ... تنها جواب برهانی اساتید بوده است لذا تقاضای عاجزانه بر این است که به جای توصیه، با برهان وارد میدان شوید تا با اقتدار برهان مثل بنده‌ای را از مخالفت با فلسفه و عرفان به وادی مدافعان فلسفه و عرفان داخل کنید.

تذکر: اگر دسترسی به این کتاب نداشتید در بخش نظرات پیام خصوصی بگذارید تا کتاب فراهم شود.

تذکر: مخاطب این سخن فقط آقای غرویان نیست هر کس دیگری که مدعی فلسفه و عرفان است مخاطب است لذا هر کسی که توانایی برهانی سازی مطالب فلسفی را دارد خطاب می‌کنیم که ای مدعیان فلسفه و عرفان اینجانب را دریابید و ما را با برهان به سوی حقایق فرا خوانید و به نقدهایی که به مرور در این وبلاگ خواهد آمد جواب برهانی دهید و در مقابل خطاهای ذهنی که در این وبلاگ می‌آید از خود دفاع برهانی بنمایید تا ما را متوجه اشتباهاتمان کنید و در صورت ورود نقدهایمان، اندیشه خود را اصلاح نمایید تا جامعه اندیشمندان به سوی تعالی رهنمون شود.

آقای غرویان؛ بحث‌های مختصری که به نحو اجمال و ناقص و البته با تهمت در این گفتگو طرح کرده‌اید به توفیق الهی در آینده مطرح و خطاهای ذهنی آن تذکر داده خواهد شد.

 

اما کتاب جدال با مدعی به قلم آقای غفاری

کسی که این کتاب را مطالعه می‌کند به خوبی در می‌یابد که کل کتاب مبتنی بر یک خطای ساده ذهنی است تحت عنوان خلط فلسفه و تعقل.

به این مطلب دقت شود:

"... اگر عقل را کنار بگذاریم همه چیز را باید کنار بگذاریم چه معارف دینی و چه غیر دینی ..."

سوال: چرا آقای غفاری فکر می‌کنند که حاصل تفکر فلاسفه که تحت عنوان گزاره‌های فلسفی جمع شده و کتب فلسفی ضمانت حفاظت از آن‌ها را به عهده گرفته است همان تعقل است؟ چرا نفی کتب فلسفی و گزاره‌های فلسفی نفی تعقل و تفکر جا زده می‌شود؟ آقای غفاری؛ اگر این نوشتار و نوشتار "چرا مخالفان فلسفه و عرفان، نافی تعقل جا زده می شوند!!؟" را با دقت مطالعه کنید و اگر خطای ذهنی خلط فلسفه و تعقل را دریابید دیگر عمر گرانبهای خود را صرف نوشتن کتابی نخواهید کرد که کل کتاب مبتنی بر خطای ذهنی باشد.

 

خلاصه: مدافعان فلسفه و عرفان عمر خود را صرف تفکر در کلمات فلاسفه و عرفا کردند تا بدان وسیله به یقین برسند که از نگاه ما به جای آب به سراب رسیدند ولی ما با کمال افتخار به خود می‌بالیم که به جای تفکر در کلام غیر، عمر خود را در فهم کلام امامان هدایت صرف می‌کنیم و در این راه نه از ملامت و نه از تهمت اخباری‌گری رنجور نمی‌شویم فقط از آن جهت ناراحتیم که چرا مدافعان فلسفه و عرفان، خود را تا این حد از تعقل صحیح دور نگه می‌دارند که هنوز که هنوز است با این همه تذکرات مکرر فرق بین اخباری‌گری و بین اخبارگرایی را نمی‌دانند و از طرف دیگر هنوز که هنوز است اساتید بلند آوازه مدافع فلسفه و عرفان چون آقای غرویان و آقای حسین غفاری صاحب کتاب جدال با مدعی و ... نتوانسته‌اند فرق بین فلسفه و تعقل را متوجه شوند و مخالفان فلسفه و عرفان را مخالف تعقل معرفی می‌کنند. آیا این افراد تذکرات مکرر مخالفان فلسفه و عرفان را ندیده‌اند؟ یا این که خود را به ندیدن می‌زنند و باز هم بر حرف نادرست خود اصرار می‌کنند؟ اگر این خطای بسیار بزرگ از چون منی سر می‌زد جای تعجب نبود ولی بسیار جای تاسف دارد که مدعیان استادی علوم عقلی چنین خطای فاحشی مرتکب شوند.

امیدواریم دقت در کلام تا بدانجا برسد که دیگر سخنی نوشته نشود که در آن فرقی بین فلسفه و تعقل نمی‌گذارد.


:: امتیاز: نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 5

:: بازدید : 442
:: ارسال شده در: خطاهای ذهنی ,
:: مطالب مرتبط: وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 1– مقدمه , خطاهای ذهنی نوشتار -معنای سنخیت در فلسفه-آقای وکیلی , خطاهای ذهنی استاد فیاضی , خطاهای ذهنی نوشتار(تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش سوم , خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش دوم ,
:: برچسب‌ها: اخباریگری , اخبارگرایی , فلسفه , تعقل , خطای ذهنی ,
نویسنده
نویسنده : کریم حکیمی فرد
تاریخ : [پنجشنبه 12 بهمن 1391 ] [ 16:11]
تاریخ
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
آخرین مطالب ارسالی
عارف و صوفی چه می گویند؟ تاریخ : شنبه 16 فروردین 1393
آقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش دوم بحث علمی تاریخ : دوشنبه 29 مهر 1392
آقای امینی و تشکیک عامی!؟ - بخش اول حواشی تاریخ : جمعه 26 مهر 1392
وحدت وجود در نگاه آقای امینی!؟ تاریخ : سه شنبه 09 مهر 1392
‏ وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 5 تاریخ : دوشنبه 08 مهر 1392
‏ وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 4 تاریخ : یکشنبه 07 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 3 تاریخ : شنبه 06 مهر 1392
‏وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 2 تاریخ : پنجشنبه 04 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 1 تاریخ : چهارشنبه 03 مهر 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 2 – توصیف 0 تاریخ : چهارشنبه 03 مهر 1392
میرزا مهدی اصفهانی و تفکیک تاریخ : شنبه 30 شهریور 1392
تفکیک عقل از نقل یا تفکیک فلسفه از نقل!؟ تاریخ : پنجشنبه 28 شهریور 1392
جریان تفکیک یا مکتب تفکیک!؟ تاریخ : چهارشنبه 27 شهریور 1392
میلاد امام رضا(ع) مبارک تاریخ : دوشنبه 25 شهریور 1392
تتمه تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟ تاریخ : جمعه 22 شهریور 1392
تفکیک چیست و تفکیکی کیست؟ تاریخ : پنجشنبه 21 شهریور 1392
وحدت وجود نظریه‌ای خردستیز 1– مقدمه تاریخ : چهارشنبه 20 شهریور 1392
مناظره یا مشاجره!؟ تاریخ : یکشنبه 10 شهریور 1392
اطلاعیه تاریخ : سه شنبه 05 شهریور 1392
پاسخ به شروط آقای امینی برای مناظره تاریخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392
اعلام مناظره چرا مخفیانه!؟ تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392
اعلام مناظره وبلاگ amini142.parsiblog.com تاریخ : سه شنبه 29 مرداد 1392
مناظره یا پز مناظره!؟ تاریخ : یکشنبه 20 مرداد 1392
خطاهای ذهنی نوشتار -معنای سنخیت در فلسفه-آقای وکیلی تاریخ : دوشنبه 14 اسفند 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند-آقای وکیلی)-بخش چهارم و پایانی تاریخ : پنجشنبه 03 اسفند 1391
حذف نظرات نوشتارهای آقای وکیلی تاریخ : چهارشنبه 02 اسفند 1391
خطاهای ذهنی استاد فیاضی تاریخ : سه شنبه 01 اسفند 1391
خلاصه ای از (تعارض قاعده ضرورت علی با اختیار) تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 1391
هشدار به سایت فارس نیوز و مشرق نیوز تاریخ : یکشنبه 29 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار(تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش سوم تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
تذکری کوتاه به آقای رمضانی تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند-تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی)-بخش دوم تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 1391
خطای ذهنی (ریشه‌های مکتب تفکیک از زبان غرویان) و کتاب (جدال با مدعی) آقای غفاری تاریخ : پنجشنبه 12 بهمن 1391
خطاهای ذهنی نوشتار (تنزیه و تشبیه خداوند- تفاوت تشبیه کلامی و عرفانی) - بخش اول تاریخ : سه شنبه 10 بهمن 1391
تفکیک اندیشه از نوشتار تاریخ : شنبه 07 بهمن 1391
تفکیک مطالب علمی از حاشیه‌ها تاریخ : شنبه 07 بهمن 1391
نقدی بر وبلاگ خطاهای ذهنی تاریخ : چهارشنبه 04 بهمن 1391
سخنی با مخالفان فلسفه و عرفان تاریخ : یکشنبه 01 بهمن 1391
آیا شناخت خداوند ملازم با سنخیت است؟ تاریخ : یکشنبه 24 دی 1391
تذکراتی کوتاه درباره هدف وبلاگ خطاهای ذهنی تاریخ : شنبه 23 دی 1391
معانی محال تاریخ : پنجشنبه 21 دی 1391
انواع نقد تاریخ : چهارشنبه 20 دی 1391
سراب فلسفه تاریخ : چهارشنبه 20 دی 1391
تشبیه خداوند در اصالت وجود تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391
خطای ذهنی اشتراک لفظی عرفان تاریخ : سه شنبه 19 دی 1391
مجبور به مجبوریت انسان در فلسفه و عرفان تاریخ : دوشنبه 18 دی 1391
فرق بین فلاسفه و گزاره های فلسفی تاریخ : یکشنبه 17 دی 1391
مخالفت گزاره های فلسفی با متون دینی تاریخ : شنبه 16 دی 1391
خلط بین یقین منطقی و یقین روانی تاریخ : جمعه 15 دی 1391
نقد مغرضانه تاریخ : چهارشنبه 13 دی 1391
user
progress عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

progress فراموشی رمز عبور؟

progress عضویت سریع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب کل مطالب : 55
کل نظرات کل نظرات : 1
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا تعداد اعضا : 3

کاربران آنلاین کاربران آنلاین

آمار بازدید آمار بازدید
بازدید کلی بازدید کلی : 33,014

اطلاعات شما اطلاعات شما
آِ ی پیآِ ی پی : 54.227.31.145
مرورگر مرورگر :
سیستم عامل سیستم عامل :
RSS

Powered By
Rozblog.Com
Translate : RojPix.ir